Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan YogaGlede samler inn og bruker personopplysninger. Vi respekterer ditt privatliv, og vil aldri selge, leie ut eller dele informasjon om deg med andre. (Revidert 25. august 2021)

Denne avtalen reguleres av og skal tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

Formålet med våre nettsider er å gi deg best mulig informasjon om vårt selskap, våre produkter og våre tjenester. Ved siden av de opplysningene du selv velger å oppgi, samles det inn en begrenset mengde opplysninger ved bruk av nettsidene.

Innhold i denne personvernerklæringen:

  1. Hvilken informasjon og når samles denne inn?
  2. Dine rettigheter
  3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
  4. Hva registreres når du kontakter oss og hvordan behandles disse opplysningene?
  5. Bruk av databehandlere
  6. Ansvar og sikkerhet

1. Hvilken informasjon samles inn og når skjer denne innsamlingen?

Vi samler inn informasjon som du selv oppgir når du tar kontakt med oss, og når du bruker våre hjemmesider. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne kommunisere med deg og inngå avtale.

Vi samler inn personopplysninger i følgende tilfeller:

Videre samler vi inn opplysninger om hvordan hjemmesiden brukes, hvilke sider som besøkes, varighet, hvor det klikkes, hvilke blogginnlegg som leses o l. Dette gjøres ved hjelp av cookies, og inneholder ingen personopplysninger.

2. Dine rettigheter

Du har ulike rettigheter ifb med personopplysningsloven og kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til YogaGlede. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager. Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. I noen tilfeller kan du be oss slette og/eller begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Dersom du skulle oppleve at vi ikke overholder reglene og pliktene i personopplysningsloven, kan du kontakte oss via mail. Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du føler at vi ikke imøtekommer klagen din. Alt om dine rettigheter kan du lese mer om på Datatilsynets hjemmesider.

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Vi behandler de opplysninger du deler med oss basert på ditt samtykke der dette er påkrevd. Vi behandler opplysninger når de inngår som en del av en avtale eller som del av dialog forut for en eventuell avtale.

Videre ønsker vi å følge deg opp på best mulig vis og behandler således opplysninger basert på en interesseavveining i forhold hva som vil være naturlig å forvente basert på din henvendelse. Enkelte opplysninger er vi også pålagt å behandle ved lov. Dette kan være opplysninger i forbindelse ved kjøp av produkter og tjenester. De dataene vi samler inn er navn, epostadresse, mobnr, og postadresse, og dette gjøres kun etter avtale med deg.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies): Når du besøker www.yogaglede.no, bruker vi verktøyet Google Analytics og informasjonskapsler (cookies), for å analysere din bruk av nettsiden. Dette gjør vi bl a for å se hvordan våre besøkende på nettsiden bruker sidene våre, hvilke sider de besøker, hvor lenge de er på siden, hvilke nettsider de kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Alt dette med formål om å gjøre våre nettsider så brukervennlige og gode som mulig. De opplysningene som samles inn sier ingenting om HVEM du er, vi kan ikke spore denne informasjonen tilbake til den enkelte besøkende.

Ved å godta cookies i nettleseren din, så godtar du også at vårt nettsted bruker cookies for å levere våre tjenester.

4. Hva registreres når du kontakter oss og hvordan behandles disse opplysningene?

Ved henvendelse via tlf eller e-postHenvendelser via tlf blir ikke registrert eller lagret annet enn at sms blir liggende et visst antall dager (før automatisk sletting). Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse. Vi bruker google mail til sending og mottak av e-post. Henvendelsen din blir liggende her på e-postserveren. Se mer om google mail under Databehandlere.

Påmelding til kurs enten via skjema eller e-post: Vi behandler her navn, e-postadresse og tlf. I enkelte tilfeller vil vi også lagre postnr der det er nødvendig for å skille kurs etter geografisk område. I særskilte tilfeller vil vi behandle helseopplysninger dersom dette har innvirkning på den registrertes bruk/opplevelse av kurset. Sistnevnte kun etter samtykke.

Abonnering på nyhetsbrev: YogaGlede sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker dette. Vi behandler her navn og e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. YogaGlede bruker en databehandler, Aweber, til å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og det er Aweber som drifter databasen der e-postadressene lagres. Se mer om Aweber under Databehandlere litt lenger ned.

Kjøp av varer og tjenester og kurs levert på kurs eller e-post: Vi behandler her navn, e-postadresse. Betaling går via tredjepart (se under Betaling av varer og tjenester).

Kjøp av varer, tjenester og kurs via nettbutikk: Vi behandler her navn, e-postadresse, fysisk gateadresse og postnr, samt tlfnr og fødselsnr dersom dette kreves for kredittvurdering ifb med utsendelse av faktura. Betaling går via tredjepart (se under Betaling).

Betaling av varer og tjenester: Når du handler hos YogaGlede, går dette via en tredjepart, og vi lagrer ingen annen informasjon vedr betaling enn det som står nevnt i avsnittene overfor.

Deling av innlegg fra en av våre nettsider: Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

5. Bruk av databehandlere

Vi har inngått avtale med våre underleverandører slik at personopplysningene behandles sikkert og ihht gjeldende lovverk innenfor personvern.

YogaGlede benytter følgende underleverandører:

Sosiale media: Våre personvernregler overstyrer ikke reglene for personvern hos tredjeparter som Facebook, Pinterest, Twitter, YouTube og Instagram. Her er det deres regler som gjelder for ditt bruk av disse tjenestene. YogaGlede avskriver seg derfor ansvar for sikkerheten rundt den informasjonen som du sender oss via disse tjenestene.

6. Ansvar og lagring

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. YogaGlede er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi samler inn på våre nettsider. Opplysningene som samles inn lagres ikke lenger enn det er enten påkrevd ved lov eller er tjenlig for det formålet det ble samlet inn for.

7. Endringer i personvernloven og vår personvernerklæring

– Endringer i personvernloven kan medføre endringer i vår personvernerklæring. Dette vil varsles på hjemmesiden når denne besøkes.