Vilkår og betingelser

Viktig at du leser igjennom dette før du melder deg på kurs, kjøper nettkurs eller produkter. Ved all påmelding/bestilling/kjøp av varer gjelder disse vilkårene, og ved innsendelse av påmeldingsskjema og/eller kjøp av varer/tjenester tiltrer disse betingelsene automatisk. (Revidert 25. august 2021)

Avtalen reguleres av og skal tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

Innhold i vilkår og betingelser:

 1. Innsamling og behandling av personopplysninger
 2. Kjøpsbetingelser
 3. Priser og betaling
 4. Angrerett
 5. Påmelding til kurs og kjøp av nettkurs
 6. Endringer og avlyste kurs, og force majeur
 7. Tapte timer
 8. Avmelding
 9. Spesielt for bedrifter
 10. Spesielt for privattimer
 11. Innhold og bruk av materiell/bilder/video
 12. Vi tenker miljø
 13. Du er selv ansvarlig for din kropp og helse, samt dine eiendeler
 14. Garanti på resultater
 15. Avtalens lengde
 16. Avtalen kan ikke overføres
 17. Oppsigelse av avtale
 18. Tvist
 19. Endringer i våre vilkår og betingelser
 20. Og helt til slutt...

1. Innsamling og behandling av personopplysninger

YogaGlede samler kun inn de nødvendige data som trengs for å registrere deg som kunde samt sende faktura. Ingen data blir videreført eller solgt til en tredjepart, dersom dette ikke blir påkrevd av f eks politi, statsadvokat e l. Du kan når som helst be om innsyn i dine personopplysninger. Les mer i vår personvernerklæring.

2. Kjøpsbetingelser

Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos YogaGlede. Alle kjøp anses å bli foretatt med verges samtykke, og dermed fraskriver YogaGlede seg alt ansvar overfor kjøp som skjer uten verges samtykke.

3. Priser og betaling

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkl mva der det skal være.

Påmelding til fysiske kurs og workshops foregår ved at du fyller ut og sender inn påmeldingsskjemaet. Betaling foregår etter avtale. Har du fått tilsendt beløp/faktura og denne ikke blir betalt innen fristen (normalt før kursstart), vil det bli sendt betalingspåminnelse, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Nettkurs kjøpes og betales direkte på nett. All kortbehandling foretas av Stripe, og sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og skal være 100% trygge. Det tilkommer ingen avgifter for forbruker ved kortkjøp. Ved kjøp med kort vil du allikevel få tilsendt en fakturakopi, dette er ment som din kvittering på kjøp.

4. Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av enkeltstående tjenester. Kurs med kortere varighet, som gjennomføres til bestemte tider og innenfor et bestemt tidsrom, regnes som enkeltstående tjeneste selv om det går over flere ganger. Din påmelding til YogaGlede sine kurs er derfor bindende. Se mer i Angrerettloven paragraf 19.

Kjøper du fysiske produkter fra YogaGlede over nett eller tilfeldige utsalgssteder (ikke fast butikk), gjelder vanlig angrerett på 14 dager.

Spesifikt for nettkurs: YogaGlede tilbyr 14-dagers pengene-tilbake garanti – dette betyr at du har 14 dager fra kjøpsdato til å ombestemme deg på. Skulle du ikke lære noe som helst av kurset, sender du oss en mail innen fristens utløp. YogaGlede tilbakebetaler pengene så fort som mulig, helst innen 1 uke, og tilbake til samme konto som pengene kom fra. Så fort vi har mottatt en angremail, stenges all tilgang til kurset.

All angrerett må være oss i hende innen fristen for at angreretten skal gjelde og penger tilbakebetales.

Kjøper du kurs med felles oppstartsdato senere enn kjøpsdato, gjelder angreretten fremdeles fra kjøpsdato dersom ikke noe annet er oppgitt i produktbeskrivelsen.

Garanti: Dersom en bestemt garanti er oppgitt, vil forbruker bli bedt om å dokumentere at vedkommende har gjennomført sin del av avtalen før en evt garanti tilbakebetales.

Angrerettloven gjelder kun forbrukere, dvs at bedrifter ikke kan benytte seg av angreretten dersom ikke noe annet er avtalt ved inngåelse av kjøpet.

5. Påmelding til kurs og kjøp av nettkurs

Ved påmelding til kurs hos YogaGlede godtar du disse vilkårene og betingelsene. All påmelding til YogaGledes kurs (herunder workshops, Gongbad og alle andre former for kurs vi arrangerer) er bindende. Se mer under punkt 4.

Videre godtar du at YogaGlede kan sende ut informasjon til deg via mail med informasjon om det kurset du er påmeldt/har kjøpt og evt videre kurs som har relevans for det kurset du meldte deg på/kjøpte.

Nettkurs kjøpes og betales på nettsiden. Når kjøpet er gjennomført får du tilgang til kurset med en gang, såfremt kursdato ikke er frem i tid. Der hvor kurset har en startdato lenger frem i tid, får du tilgang på den aktuelle startdato.

6. Endringer og avlyste kurs og force majeur

Dersom det skulle skje ting som gjør at et kurs blir endret eller avlyst, får deltakerne beskjed via mail og/eller sms. YogaGlede forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte. Da vil de som allerede har betalt få tilbakebetalt sin kursavgift, eller om de ønsker få pengene overført til neste kurs/annet kurs.

Så langt det er mulig vil YogaGlede sørge for vikar dersom yogalærer av en eller annen grunn blir forhindret fra å holde kurset.

Nettkurs: Skulle noe uforutsett skje som er utenfor YogaGledes kontroll (force majeur), vil YogaGlede være fritatt for alt ansvar. YogaGlede vil gjøre alt i sin makt for at brukerne av kursene fortsatt skal få tilgang til det de har betalt for, men herunder kommer at YogaGlede har ingen makt eller kontroll over nett-tilgang og leverandører av programvare og nett.

Covid-19: Avlysninger og endring ifb covid-19 står utenfor YogaGledes kontroll, men vi vil prøve å løse situasjoner som oppstår på best mulig måte for alle parter. Dersom kurs som allerede er betalt blir avlyst/flyttet, vil kursavgiften i første omgang forsøkt endret til nytt/senere kurs. Dersom dette ikke er aktuelt, vil kursavgiften tilbakebetales med unntak av evt allerede påløpte utgifter ifb kursavholdelsen (leie av lokale, strøm o l)

7. Tapte timer

Dersom man mister en kurskveld har man mulighet for å ta igjen denne timen. Denne muligheten gjelder innenfor samme termin og på tilsvarende kurs så langt det går. Når det gjelder å ta igjen tapte timer må dette avtales på forhånd, og gjelder kun dersom det er ledig plass.

Nettkurs: Ved kurs som er lagt opp med livesendinger o l, vil dette punktet ikke gjelde da livesendinger vil ligge tilgjengelig en viss tid som reprise i kurset man har kjøpt, og dermed anses ikke dette som tapte timer.

8. Avmelding

All påmelding til YogaGledes kurs er bindende. Se punkt 4.

Skulle det allikevel være at du ikke kan være med på kurset allikevel, er det viktig at du gir beskjed så fort som mulig, slik at evt andre kan få din plass på kurset.

Avmelding fra et kurs må skje innen 14 dager fra påmelding og senest 7 dager før kursstart. Har du betalt kurset får du tilbake hele kursavgiften minus kr 300,- i administrasjonsgebyr. Har kurset allerede startet når avmeldingen skjer refunderes ingen kursavgift.

NB! For spesielle events/workshops er all påmelding bindende, og kursavgift må betales i sin helhet uavhengig av om du møter eller ikke. Se punkt 4.

Nettkurs: På nettkurs som har en felles oppstartsdato, gjelder angrerett som beskrevet i punkt 4.

9. Spesielt for bedrifter

Forhåndsbetaling ved faktura. Bedriftstimer (herunder også yoga i barnehage/skole/sfo) må avbestilles 24 timer før avtalt tid. Ved avbestilling senere enn dette vil man bli fakturert for hele beløpet.

Nettkurs: Etter avtale kan YogaGlede lage kurspakker for bedrifter.

Angrerettloven gjelder kun forbrukere, dvs at bedrifter ikke kan benytte seg av angreretten dersom ikke noe annet er avtalt ved inngåelse av kjøpet.

10. Spesielt for privattimer

Privattimer (også på nett) skal på samme måte som kurs betales på forskudd. Evt forskyvning av timer grunnet sykdom avtales i hvert enkelt tilfelle, og så langt det er mulig prøver vi å løse dette uten videre utgifter for elev. (Evt ny leie av lokale kan komme i tillegg).

11. Innhold og bruk av materiell/bilder/video

Ved påmelding/kjøp av YogaGledes kurs samtykker du i at dersom YogaGlede foretar foto-/videoopptak så kan dette brukes i reklame- og annen markedsføringssammenheng uten videre innhenting av tillatelse fra deg. Deltakere på YogaGledes kurs har ikke anledning til å foreta foto-/videoopptak uten spesiell tillatelse.

Alt materiell på nett (hjemmesider, sosiale media og kurssider) er YogaGledes eiendom. Det er strengt forbudt å kopiere, dele, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på YogaGledes nettsider og kursportaler. Videre er produktene kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. Skulle det være ønskelig med noe samarbeid av noe slag, tar dere kontakt med YogaGlede.

12. Vi tenker miljø

YogaGlede tenker miljø og vil så fremt det er mulig unngå å sende faktura skrevet ut på ark. YogaGlede vil heller ikke dele ut kursnotater, yogapass og tips på ark, men sender det som er aktuelt, på mail til deltakerne i løpet av kurset/etter at kurset er ferdig.

13. Du er selv ansvarlig for din kropp og helse, samt dine eiendeler

Ved påmelding/kjøp av nettkurs godtar du at YogaGlede ikke har noe ansvar når det gjelder din kropp og ditt sinn, samt at du sier deg enig i at du ikke kan saksøke YogaGlede eller dets yogalærere for evt skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet. YogaGlede er heller ikke ansvarlig for evt skader som måtte oppstå når du anvender og praktiserer teknikker du har lært på kurs hos oss, uavhengig av hvor dette foregår. YogaGlede er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

Er du usikker på om din helse er i form til å praktisere yoga tar du en prat med din lege og evt YogaGlede så ser vi om det er mulig for deg å begynne på kurs eller om vi evt setter opp en individuell plan for deg.

Det er viktig at du oppgir evt sykdommer/lidelser/plager eller andre forhold som kan ha betydning for din helsetilstand (f eks graviditet, høyt blodtrykk m m) til yogalæreren slik at ting kan tilrettelegges best mulig og slik at yogalæreren også kan gi deg beskjed om det er øvelser o l som du ikke skal gjøre.

14. Garanti på resultater

YogaGlede tilbyr ingen garantier for at du skal oppnå det ønskede resultat. YogaGlede har ingen mulighet til å sjekke om du faktisk gjør det kurset sier, eller om du gjør det på riktig måte. Om du skal oppnå resultater må du praktisere yoga jevnlig, og gjøre det som er riktig for deg. YogaGlede tilrettelegger og støtter så godt det er mulig, men gjennomføringen er du selv ansvarlig for. Dersom du etter endt kurs er misfornøyd med resultatet, håper vi du tar kontakt, slik at vi sammen kan prøve å finne ut hvorfor det ikke gikk som du forventet.

YogaGlede har gjort det vi kan for å tilby innhold av god kvalitet, og fraskriver oss alle økonomiske krav som kan knyttes til mailutsendelser og nettsidenes innhold.

15. Avtalens lengde

Avtalens lengde varierer ut fra hvilket kurs/produkt du har kjøpt. Dette står spesifikt i produktbeskrivelsene når du kjøper. Nettkurs har normalt 12 mnds tilgang fra kjøpsdato, men dette kan variere avhengig av type kurs.

16. Avtalen kan ikke overføres

Denne avtalen kan ikke overføres til en annen part.

17. Oppsigelse av avtale

Ved å inngå denne avtalen samtykker du i at YogaGlede når som helst kan begrense, endre eller avslutte denne avtalen dersom du ikke opprettholder dine forpliktelser eller følger betingelsene som er gitt.

18. Tvist

Skulle du som kunde og YogaGlede bli uenige, prøver vi å løse tvisten ved å forhandle oss imellom. Klarer vi ikke å komme til enighet sender vi tvisten over til forliksrådet eller retten.

Som part i denne avtalen samtykker du i at du ikke skal medføre til offentlig sverting av YogaGlede som følge av en tvist eller uenighet, hverken i form av oppførsel eller kommunikasjon, offentlig eller privat. En uenighet eller tvist løses best ved kommunikasjon direkte mellom partene.

19. Endringer i våre vilkår og betingelser

Endringer i våre vilkår og betingelser vil gies via varsel på hjemmesiden når denne besøkes.

20. Og helt til slutt…

… ønsker YogaGlede deg velkommen inn i yogaen og gongens verden! Måtte yogaen gi deg det du trenger!

 • Kontaktperson: Monica Nikolaisen – eier og daglig leder
 • Mail: kontakt@yogaglede.no
 • Adresse: Børgevegen 10, 2040 Kløfta